Toprak Oluşumu ve Toprakların Sınıflandırılması

Toprak Oluşumu ve Toprakların Sınıflandırılması

Elbette tüm topraklar, kayaçların bulundukları yerde iklim özellikleri etkisiyle parçalanması sonucu oluşmaz. Bir kısım topraklar dış kuvvetlerin geçtikleri bölgelerden aşındırdıkları kayaçları güçlerinin azaldığı yerlerde biriktirmesi ile oluşur. Mineral madde bakımından zengin olan bu toprak grubuna horizonları gelişmemiş olduğu için Azonal topraklar adı verilir. Dış kuvvetlerin güçlerinin azaldığı az eğimli bölgelerde yoğunluk gösteren bu toprakların en yaygın ve verimli olanı akarsuların oluşturduğu alüvyal topraklardır. Oluşumlarını etkileyen faktörler ve fiziksel yapıları gibi toprak türleri de oldukça çeşitlidir. Bize düşen toprak kullanımı noktasında özenli davranarak toprak türlerinin özelliklerinin bozulmasını önlemektir.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: