Bir Eğitim Aracı Olarak Görsel Öğretim ve Dijital Öykü Anlatımı (visi-teaching) Erasmus+ KA201 Yenilik ve İyi Uygulamaların Paylaşımı için İşbirliği ve e-Twinning Projesi

Bir Eğitim Aracı Olarak Görsel Öğretim ve Dijital Öykü Anlatımı (visi-teaching) Erasmus+ KA201 Yenilik ve İyi Uygulamaların Paylaşımı için İşbirliği ve e-Twinning Projesi

VISI-TEACHING – İlk-ortaokul öğretmenlerini proje hedef kitlesi olarak belirlemiştir. Öğretmenlere görsel – dijital senaryolar yazmayı öğreterek derslerini daha anlaşılır, eğlenceli ve çağın dijital öğrenicilerine uygun hale dönüştürmeleri için bir yenilikçi bir yöntem önerir. Proje dijital öyküleme’ (digital story-telling)metodunu yaygınlaştırmayı, öğretmenlere kendi ‘görsel derslerini’ yaratmalarına aracılık etmeyi amaçlamaktadır. PROJE ÇIKTILARI Görsel Kurslar & VISI-board-oyunlar Görsel Öğrenme -e-platform http://visi-teaching.com/ Görsel Öğrenme -erehber Görsel ders hazırlama yöntemlerini metodolojik biçimde aktaran bir dijital kılavuzdur. Senaryolaştırma, görsel dil oluşturma, sunum teknikleri ile ilgili basit teknik bilgileri içeren audio-visual sunum kitlerinden oluşmuştur. Dijital kılavuz 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Yunanca olarak) yayınlanmıştır. Bu kılavuzun nasıl kullanılacağına ilişkin demolar ve denemeler proje ortak okullarına, eğitmen eğitimleriyle verilmiştir. Yöntemi örnekleyen, 4 model ders ile 2 dijital oyun hazırlanmıştır. Proje planındaki iş bölüşümüne göre, Türkiye ayağı EPHESUS-visi-course, PERGAMON-visi-course, KEMERALTI-visi-course ve PISAGOR-visi-course başlıklarında birer model görsel ders hazırlamışlardır., Yunanistan grubu ise HERAKLION-visi-games ile CRETE-visi-games temalı dijital oyunları hazırlamıştır. Projenin yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği için son aşamada bir açık kaynak e-platform kurulacak ve çalışma Avrupa genelinde eğitim medyasına açılarak çıktılar paylaşılmıştır. Bu platforma başka örnek görsel çalışmalarında yüklenmesi, bu suretle portalın gelişmesi ve çeşitlenmesi mümkün olacaktır. VISI-TEACHING Visual Teaching and Digital Story-Telling as an Educational Tool PROJE TEMEL ETKİNLİKLERİ Eğitmen Eğitimleri (Joint Staff Trainings) VISI-Teaching Premier (Conference) VISI-Teaching- Prospects for Visual Learning (Conference) Her iki ülkede proje çıktılarının uygulandığı ve denemelerin yapıldığı okul öğretmenleri ile yapılacak çalışmalardır. Yunanistan’da yapılan ve metodoloji ile Visi-e-guide ile Visi-courseların tanıtıldığıı ve tartışıldığı etkinliktir. Türkiye- İzmir'de yapılan ve tüm proje çıktılarının lanse edileceği ve anahtar konuşmacıların davet edildiği son konferanstır.
qr
KANALI: eTwinning
PAYLAŞ: