Dillerin Sınıflandırılması

Dillerin Sınıflandırılması

Bugün, dünyanın çeşitli ülkelerinde konuşulan 3000’i aşkın dil bulunuyor. Bu kadar çok dili sınıflandırmak için hangi ölçütler kullanılır? Diller, bir sınıflamaya göre Hint-Avrupa Dilleri Ural-Altay Sami dilleri Bantu dilleri Kafkas dilleri olarak ayrılır. Bu dillerin sınıflandırılmasında hangi ölçütler dikkate alınmıştır? Bölge birliğinin bir ölçüt olabilmesi için dilin sadece aynı bölgede konuşuluyor olması gerekir. Oysaki Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan dillerden biri olan İngilizceyi ele aldığımızda konuşma alanı olarak bölgenin genişliğini görmekteyiz. O hâlde bölge birliği, dil sınıflaması için tek başına yeterli değildir. Soy birliği, bir dil ailesini aynı çatı altında toplamaya yeterli midir? Aynı soydan gelip dilleri akraba olan milletler olduğu gibi, aynı soydan gelmediği hâlde aynı dili kullanan milletler de vardır. O hâlde soy birliği de tek başına yeterli değildir. Diller, temel bir anadile dayanarak birbirinden türeyebilir. İşte buna, köken yahut kaynak birliği denir. Bir diğer sınıflama, yapı bakımından sınıflamadır. Tek heceli dillerde kelimeler, ek almaz ve çekime girmez. Çince ve Tibetçe buna örnektir. Eklemeli dillerde kelimelerin başına veya sonuna ekler getirilir. Bu açıdan da diller sondan eklemeli önden eklemeli olarak ikiye ayrılır. Türkçe, Macarca, Samoyetçe dilleri bu gruptadır. Çekimli diller: Bu gruba giren dillerde yeni kelimeler türetilirken kelime köklerindeki ünlüler değişir. Bu grubun en belirgin örneği, Arapçadır.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: