Hotel Check In

Hotel Check In

Otelimize Check-In giriş yapıyoruz... "Green Screen" Yeşil Ekran uygulamalı ilk videomuz... Sınıf ortamında çektiğimiz videoya arka planı sonradan ekledik
qr
KANALI: Lise İngilizce
PAYLAŞ: