Bizans Resim Sanatı

Bizans Resim Sanatı

Resim…Hıristiyanlığı yaymak için resmi kullanır Bizanslılar.Bu nedenle resim gelişmiştir. Sanatçılar fresko ve mozaik tekniğini tercih eder.Mozaik uzun ömürlüdür.Sanatçıların tercih etme nedenlerinden biridir bu.Çünkü bulundukları yapılar yok olsa da mozaikler, yüzyıllarca bozulmadan yaşar. Kiliseler, şapeller, saraylar, duvarlarındaki mozaik ve freskolarla anlatırlar dönemlerini.Bir de ikonalar var.Genelde Meryem ve azizlerin yer aldığı ahşap levha resimler, dönem sanatını aktarması bakımından da önemli.Kitap ve kumaş resimleri de Bizans Dönemi resim sanatının örneklerinden.Resimde yıllar arasında farklılıklar yaşandığı için, Bizans resim sanatı dönemler halinde inceleniyor. Erken Bizans Resim Sanatı MS 527–726 yılları arasına tarihlenmekte.Bu dönemde sadece dinî konular işlenmez.İmparator ve ailesinin günlük yaşamından kesitler de vardır resmin içinde.Ayrıca çeşitli hayvan betimlemeleri de göze çarpar.Bu dönemden günümüze kalan en güzel örnekler, İstanbul’daki büyük sarayın döşeme mozaikleridir. Çeşitli hayvanlar, çember çeviren çocuk, su taşıyan kadınlar gibi günlük yaşamdan görüntüler saklanır o mozaiklerde. Ayasofya, Aya İrini ve Küçük Ayasofya gibi kiliselerin içi dini motiflerle süslenir.İsa, Meryem, havariler, azizler ve melekler süsün dili olur duvarlarda.Ancak bu resimlerin çoğu ne yazık ki, İkonoklazma Döneminde yok edilir. MS 726–842 yılları arası İkonoklazma Dönemidir.7.yüzyılda, Hıristiyanlık, dini anlatmak ve yaymak için resim sanatını bir araç olarak kullanırken, Anadolu’da tasvir sanatından uzak olan Musevilik ve İslamiyet yayılmaktadır.Bu durum İkonoklast yani tasvir kıran akımını çıkarır ortaya.Bundan dolayı, daha önce yapılan resimlerin yerini, üzüm, balık, haç gibi sembolik figürler yer alır.Orta Bizans Resim Sanatı ise MS 842–1204 yılları arasına tarihlenir.Orta Bizans Dönemi dini betimlemelerin yeniden kabul edilmesiyle başlar.IV. Haçlı Seferleri ile İstanbul’a gelen Latinlerin istilasına kadar sürer. Fresko ve mozaik bu dönemde kilisenin belirlediği kurallar içinde gelişme gösterir sanatı. Zemin altın yaldızlıdır.Düzenlemeler simetrik ve durağandır.Kişiler belli bir hiyerarşiye göre dizilir.Giysiler bezemelidir.Figürler cepheden ve yüzeysel olarak gösterilir. Döneme ait resim örnekleri İstanbul Ayasofya’da bulunmakta.Kapadokya yöresindeki; Elmalı, Çarıklı, Tokatlı ve karanlık kiliselerinde de İsa’nın yaşamını ve Hıristiyanlık dinini anlatan resim örnekleri var.Son Bizans Resim sanatı olarak adlandırılan dönemde resme de yenilikler gelir. Canlanır ve hareketlenir, kilisenin katı kurallarından sıyrılır. İstanbul’da Khora Manastırı yani Kariye Camisindeki mozaik ve freskolar böyledir. İsa’nın doğumu, diriliş ve Meryem’in ölümü ele alınan konulardan bazıları.Ayrıca İstanbul’da Pammakaristos Kilisesi bugünün kullanımıyla Fethiye Camisi Son Bizans Döneminin resimlerini taşır duvarlarda.Trabzon’daki Küçük Ayasofya Kilisesi ve Sümele Manastırı’nda da dönem resimlerini görmek mümkün.Bu toprakların tarihinde önemli bir yeri var Bizans’ın.Mimarisinden, yemeğine kadar… Ne de olsa, gelen kültür giden kültürden etkilenir…O gidince de gelen etkilenir kalandan her zaman…Bu bir söz olur veya çömlekte bir süs…Söz de, süs de, insanın…Her ne koşulda olursa olsun, insan insanla bir araya gelince, söz de süs de etkilenir birbirinden. Kültürler böyle oluşur, toplumlar böyle var olur…
qr
İNDİR:
KANALI: Sanat Tarihi
PAYLAŞ: