II.Dünya Savaşı Sonrası Dünya

II.Dünya Savaşı Sonrası Dünya

II. DÜNYA SAVAŞININ SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER: Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazanmış ve Avrupada demokrasi rejimi yaygınlaşmıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlikte hareket eden Türkiye de de demokratik hayata geçilmiştir. Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Milletler Cemiyetinin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Türkiye Sovyet Rusya'dan uzaklaşarak ABD ye yakınlaşmıştır. Almanya ve İtalyanın işgal ettiği Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri, Rusyanın denetiminde yeniden kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir. Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular (1990 da Almanya Devleti birleşmiştir.). Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu. Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948). İngiltere ve ABD'nin desteğiyle Filistin'de İsrail devleti kuruldu (1948). Türk - Amerikan ilişkileri gelişti. Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
II.Dünya Savaşı Sonrası Dünya

II.Dünya Savaşı Sonrası Dünya

II.Dünya Savaşı Sonrası Dünya