09 03 Matematik Sayılar ve Denklem#2- Sayı Bükücüler-1 Harezmi

09 03 Matematik Sayılar ve Denklem#2- Sayı Bükücüler-1 Harezmi

SAYI BÜKÜCÜLER-1 1- Harezmi -(MS 770-840): Asıl Adı : Muhammed Bin Musa el-Harezmi Doğum Yeri: Özbekistan- Harezm Keşifleri : Denklem ve Algoritma Kurucu Alanları : Matematik, astronomi ve coğrafya Bilgi: Cebirin kurucusu olan Harezmi’nin iki önemli matematik kitabı vardır; "Cebir" ve "Hint Hesabı". Harezm'de temel eğitimini alan Harezmi gençliğinin ilk yıllarında Bağdat'taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir ve çalışmalarına Bağdat’ta devam eder. Yanlış hesap Bağdat’tan döner! Atasözü Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır. Matematikte sıfır (BrahmaguptaMS. 632) rakamını kullanan Harezmi, cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koymuştur. Bugün adıyla anılan "algoritma" yı ortaya çıkarmış ve Arap rakamları olarak da bilinen Hint numaralama sistemini tanıtmıştır. Harezmî, eserinde sayılar dâhil hiçbir aritmetik sembol kullanmamış ve bütün işlemleri sözel olarak ifade etmiştir. Örneğin; günümüzde 3x + 1 = 7 biçimindeki bir denklemi Harezmi "Üç şeyin bir dirhem fazlası, yedi dirhem etmektedir." şeklinde anlatmıştır. Kesirlerde işlemler de içinde olmak üzere birçok aritmetik yöntem geliştirmiştir. Harezmi'nin bu çalışmaları evrenin ahengini matematik yoluyla anlamaya çalışanlara yüzyıllar boyunca ilham vermiştir. Problemleri Denklem Haline Getirme ve Kodlama MATEMATİK İŞLEMLERİ İşlem Makine Açıklama Toplama + Çıkarma - Çarpma * Bölme / Kuvvet ** 0. -ile çarpımı karekök verir Mod (Kalan) % Bölüme işleminde kalanı verir(Bölünebilme) Bölüm(Tam Kısım) // Bölme işleminde bölümü tam olarak verir İşlem Önceliği 1. ( ) Parantez 2. *,/,+,- Denklem Kurma x= 3, y=5 >>>x+y >>>8
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: