Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Tam sayılarla çarpma işleminde sayıların mutlak değerleri çarpılır. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif, zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır. a ve b iki tam sayı olmak üzere; a . b = b . a olduğundan tam sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır. a bir tam sayı olmak üzere; 1.a = a.1 = a ve 0.a = a.0 = 0 olduğundan tam sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı “1”, yutan elemanı “0” dır. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere; [a . b] . c = a . [b . c] olduğundan tam sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere; a . [b + c] = (a . b) + (a . c) ve a . [b - c] = (a . b) – (a . c) olduğundan tam sayılarla çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği vardır. Tam sayılarla bölme işleminde sayıların mutlak değerleri birbirine bölünür. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif, zıt işaretli iki tam sayının bölümü negatif tam sayıdır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri