Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına

Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına

Sosyal ve ekonomik gelişim sürecine bakıldığında toplumların çeşitli aşamalardan geçerek günümüze geldikleri görülmektedir. Bu aşamaların birincisi, insanı toprağa ve yerleşik düzene bağlayan tarım toplumuna geçiş, ikincisi 18. yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi ile birlikte tarım toplumundan kitlesel üretimin, tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumuna geçiş, üçüncüsü ise kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insanın önem kazandığı bilgi toplumuna geçiştir Günümüzde de sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Ancak teknoloji alanındaki gelişmeler diğer alanlara göre daha hızlı seyretmektedir.Küreselleşmeyi meydana getiren faktörler arasında en belirleyici olanıysa teknolojidir. Teknoloji, yalnızca teknik alanla ve teknik ürünlerle sınırlı kalmamaktadır. Teknoloji, başta ekonomi olmak üzere sosyal, kültürel ve siyasal alanları da büyük ölçüde etkilemektedir. Bu etkiler yalnızca belirli sınırlar içinde kalmayıp uluslararası boyutlarda yaşanmaktadır. Ülkelerin yapısal değişmesini belirleyen unsurların başında teknolojik gelişmeler gelir. Teknolojik gelişme, üretim becerisinde meydana gelen gelişme olarak tanımlanabilir. Teknolojik gelişme ve değişmeler insanların yaşam standardını yükseltmekte ve kolaylaştırmaktadır. Günümüzde ulusların büyük bir bölümü güçlerini, teknolojik üstünlük kurmaya ve bunu kalıcı kılmaya harcamaktadırlar.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: