Beşeri Sistemler

Beşeri Sistemler

Beşeri Sistemler… Coğrafya, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik faaliyetleri kendi prensipleri çerçevesinde inceler ve sonuçlarını ortaya koyar. Bu etkileşimde iki esas unsur ortaya çıkar. Bunlar doğal çevre ve insandır. Doğal ortamda doğrudan insan etkisiyle gelişen faaliyetlerin tümü beşeri faaliyet olarak kabul edilir. Sosyal yönü ağır basan nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, siyasi coğrafya, tarihi coğrafya, kültürel coğrafya, diller coğrafyası, dinler coğrafyası, beşeri coğrafya başlığı altında gruplandırılır. Sanayi, tarım, hayvancılık, ulaşım, turizm, enerji gibi konu alanları ise ekonomik coğrafya başlığı altında açıklanır. Nüfus Coğrafyası ile başlayalım; yeryüzünde sınırları belirli alanlarda yaşayan nüfusun zamana bağlı olarak gelişimini, hareketlerini, dağılışını, yoğunluğunu, sosyal ekonomik nitelikleri nüfus coğrafyasının konularıdır. Nüfus coğrafyası bu inceleme sırasında yalnız değildir. Demografi yani nüfus biliminden de yararlanır İnsanların yeryüzündeki yerleşme faaliyetlerini, yaşadıkları yerleşim alanlarını, bu alanlar üzerine inşa ettikleri barınakların özelliklerini yerleşme coğrafyası inceler. Siyasi coğrafya dünyanın tamamında ya da bir bölgesinde doğal, beşeri ve ekonomik olayları inceleyerek devlet işlerini düzenleme ve yürütme işleri ile ilgili görüş ve anlayış belirleyen beşeri coğrafyanın bir dalıdır. Yani coğrafi unsurların siyasete olan etkilerini siyasi coğrafya inceler. Kültür coğrafyası, dünya üzerinde farklı bölgelerde ve yakın mesafede ayrı ayrı özellik gösteren kültürleri coğrafi yaklaşımlarla inceler. Örneğin; Isparta halı kültürü, Yozgat folklor kültürü, Ankara Seymen kültürü, Anadolu kültürü, Orta Asya çadır kültürü gibi… Turizm coğrafyası; Turizm faaliyeti ne amaçla yapılıyor? Bu faaliyete kaç kişi katılıyor? Gibi sorulara cevap arayarak, yapılan faaliyetin ekonomiye katkılarını inceler. Deniz turizmi, dağ turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi gibi konuları turizm coğrafyası inceler… Tarım coğrafyası; tarımsal faaliyetleri etkileyen doğal ve beşeri faktörleri, iklim, toprak ve yer şekilleri, sulama, gübreleme, makine kullanımı vb. faktörlerin tarıma olan etkisini, tarımın insan yaşamı üzerindeki etkilerini ve tarım ürünlerinin ekonomik açıdan önemini inceler. Sanayi coğrafyası; çeşitli sanayi kollarını, sanayinin gelişme dönemlerini, üretimlerini ve sanayi kuruluşlarının dağılışlarını inceler. Enerji coğrafyası; enerji kaynaklarının neler olduğunu, dağılışını, kullanım alanlarını, insanlar için bu kaynakların önemini, enerji sorunlarını ve çevreye olan etkilerini inceler.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: