Bilgi Edinme Yolları

Bilgi Edinme Yolları

Yazacak bir şeyleriniz varsa onları başkalarıyla paylaşacaksınız. Amaçsız ve boş cümleler olmamalı satırları dolduran… Duygu, düşünce ve hayaller anlatılmak isteniyorsa bu birikime sahip olunmalıdır. Aklımızdan geçenleri ifade edebilecek sözcüklerimiz, sunacak fikirlerimiz, paylaşacak tecrübelerimiz olmalı… Birikim, bilgi ve tecrübenin toplamıdır. Tecrübe, yaşayarak elde edilir, bilgi ise kaynaklardan. Bilgi toplamak için okumak, araştırmak, not almak, özet çıkarmak, alıntı yapmak gerekir. Okumak zihni besleyen, anlatımı güçlendiren, kelime dağarcığını genişleten bir etkinliktir. Okuma; bilgi edinme amaçlı veya serbest olabilir. Bilgi edinme amaçlı okumalar, arkeolojik kazı yapmaya benzer. Kazının sonunda ne çıkacağı merak ve heyecanla beklenir. (1)Yazarın araştırma yeri ise çeşitli kitaplar, gazete ve dergiler, ansiklopediler ve İnternet gibi önemli kaynaklardır. Dinlemek de bilgi edinme yollarından biridir. Verimli bir dinleme için; anlatılanları kavramaya çalışmak, ön yargılardan sıyrılmak, konuşmacıya odaklanmak gerekir. Üzerinde düşünülen konu gözlem ve araştırmalarla beslenebilir. Gözlem, çevreyi, ilgilenilen konuya yardımcı olacak her varlık ya da olayı ayrıntılı bir şekilde, dikkatli ve planlı olarak izlemektir. Gözlemde “bakmak” değil “görmek”tir sonuca ulaştıracak olan. Söz gelimi Salvador Dali’nin bir tablosunda ilk bakışta tek şey bulan bir göz, dikkatli bakınca çok daha fazlasını görecektir. Görmek ayrıntıları ayırt etmektir. Duyulanlar, okunanlar, görülenler çok şey öğretir ama kaydedilmezse kalıcı olmaz. (1)Anlatımın daha verimli olması için not almak gerekir. Not kapsamlı bir bilgiyi hatırlatan kısa yazıdır. Not almak anlamayı, öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırır. Metin oluşturulurken o konuda otorite kabul edilen eserlerden doğrudan faydalanılabilir. Bu durumda “alıntı” veya “dipnot” kullanılır. Okunanlardan olduğu gibi alınmış parçaya “alıntı/iktibas” denir. Toplanan bilgiler hazırlanan metinde kullanılırken kaynak veya ilgili açıklamalar dipnot şeklinde gösterilir. Dipnot, metnin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla sayfa sonunda verilir. Okuduklarımızdan faydalanmanın bir başka yolu olan özet çıkarmak ise bir yazı, konuşma veya filmin içeriğini kısaca anlatmaktır. Özet sadece “kısaltmak” değildir. Özet, konunun ayrıntılarını atarak “özünü” vermektir.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: