Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

Rüzgâr, Bitki örtüsünden yoksun kurak ve yarı kurak bölgelerin etkin dış kuvveti. Rüzgâr kurak ya da yarı kurak bölgelerdeki kayaçları fiziksel ufalanma yoluyla aşındırır. Taşıdığı materyalleri ise gücünün azaldığı alanlarda biriktirir. Dünyada rüzgâr tarafından oluşturulmuş yer şekillerinin en yoğun olduğu yerler kuşkusuz çöl bölgeleridir. Bu sahalarda rüzgâr aşındırması ile oluşmuş mantarkaya, şahitkaya, tafoni ve yardang gibi şekillerin yanı sıra kumul ve barkan gibi rüzgâr birikim şekilleri de oluşur. Ülkemizde çöl sahasının olmaması rüzgâr etkisiyle oluşmuş yer şekillerinin de az olmasına sebep olmuştur. Fakat yağış azlığı sebebiyle Tuz Gölü çevresinde ve Şanlıurfa – Adıyaman – Mardin çevrelerinde rüzgâr etkisi ile oluşmuş kumul alanlarına rastlanmaktadır. Gördüğümüz gibi ülkemizin yer şekillerinin oluşumunda birçok dış kuvvet birlikte etkili olmaktadır. Bu durumun en önemli sebepleri kuşkusuz ülkemizin orta kuşakta yer alması ve iklim çeşitliliğidir.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: