İkinci Dereceden Denklemler - 4

İkinci Dereceden Denklemler - 4

Ayçiçeğinde, yaprakların dizilişinde, kozalakta, salyangoz kabuğunda, deniz minaresinde, kelebekte ve Mona Lisa tablosunda ortak bir nokta görebiliyor musunuz? Her birinde var olan düzeni görebiliyor musunuz?Bu görüntülerdeki estetik dikkatimizi çeken bir unsurdur. Biçimsel nitelikler sayısal olarak ifade edilebilmesi matematik ile estetiğin bağlantısını açıklamaktadır. Matematikçi Fibonacci(Fibonaççi), o’nun adıyla anılan Fibonacci(Fibonaççi) sayılarını bulmuştur. Fibonacci(Fibonaççi) sayı dizisinde ardışık iki sayının oranı Q=1,61804 değerineyaklaşır. Bu değere ‘Altın Oran’denir. Altın oran doğanın ve güzelliğin matematiğidir. Uzun kenarının kısa kenarına oranı altın oran değerine eşit olan dikdörtgene altın dikdörtgen denir. Bu dikdörtgenden elde edilen x^2-x-1=0 denklemini inceleyelim. Bu denklemin köklerinden biri altın oran, İkincisi 1 eksi kök 5 bölü ikidir.Denklemin kökleri toplamı 1, kökleri çarpımı eksi 1dir. Denklemin kat sayıları ile köklerin toplamı ve çarpımı ilişkilidir. Bu ilişkiyi kullanarak Kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi kurabiliriz.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: