Zarf (Belirteç) - 2

Zarf (Belirteç) - 2

Yer- Yön Zarfları: Eylemleri yer- yön ilgisiyle tamamlayan sözcüklerdir. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, geri kelimeleri yer- yön zarfı olarak kullanılan kelimelerdendir. Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfları: Eylemleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Fiillere sorulan " Ne kadar?" sorusuna cevap verirler. Bu zarf türü fiilimsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri de miktar yönüyle belirtir. Pek, çok, en, daha, fazla... gibi sözcükler miktar zarfı görevinde kullanılır. Soru Zarfları: Eylemleri soru yönüyle belirten sözcüklerdir. Soru zarflarının cevapları da kendi türündendir yani zarftır. Zarfların Yapısı: Herhangi bir yapım eki almamış kök durumundaki zarflar basit, yapım eki almış zarflar türemiş, en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan zarflar ise birleşik zarftır.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: