Hüzzam Peşrev - Gazi Giray Han (Kırım Hanı 1588-1607)

Hüzzam Peşrev - Gazi Giray Han (Kırım Hanı 1588-1607)

Hüzzam Peşrev Usül : Fahte (20/4) Beste :Gazi Giray Han (Kırım hanı -1588-1607) türk sanat müziği'nde "tatar" lakabıyla da anılır. bestekarlığı ve güftekarlığı vardır ancak en öne geçen özelliği sazendeliğidir. besteleri günümüze kadar gelmiştir. ritmleri batı ritmlerine yakındır. besteleri, kulağı batı müziğine alışık biri tarafından bugün bile dinlenebilecek niteliktedir. mahur peşrevi, kudüm kullanılan bir orkestrada başyapıta dönüşen, çoksesli sisteme aktarılsa ne olacağını merak ettiğim bestenin sahibidir. necdet yaşar'ın tanburundan mahur peşrevi çalıyorken yazmak istedim kendisinin ismine. böyle bestekârlar beni gerçekten düşüncelere sevk ediyor. kendisi savaşçı kimliği ile bilinen koskoca bir han, bakıyorsunuz çimenlerde zıplayan çocukları betimler gibi sevimli bir mahur peşrev besteliyor. bir de sultan selim'in hüseyni saz semaisi var böyle, osmanlı hanedanının bir üyesi köy kokan bu pastoral hüseyni saz semaisini öyle yazmış ki, içerisinde köyde kuzuları seven bir çocuğun ruhu var gibi geliyor bana. bugün acaba aynı zamanda yazar ve müzisyen olan kaç asker var? Kırım hanları arasında önemli yeri olan Gazi Giray aynı zamanda gerçek bir sanatkârdır. Çeşitli ilim dallarının yanı sıra hat ve mûsiki gibi güzel sanatlarda ileri derecede bilgi sahibi olduğu kaydedilir. Gazi Giray’ın sanatkâr cephesinin en gelişmiş yanı klasik Türk mûsikisi alanındaki çalışmalarında görülür. Çeşitli müzik aletlerini çalabilen iyi bir sâzende ve devrinin en güçlü bestekârlarından biri olan Gazi Giray’ın peşrev ve saz semâilerinden altmış ikisi günümüze ulaşmıştır (listesi için bk. Öztuna, I, 300-301). Ayrıca yazma güfte mecmualarında “Tatar” adı altında birçok güfte metnine rastlanmaktaysa da bunların besteleri zamanımıza kadar gelmemiştir. Gazi Giray mûsikiden sonra en çok şairliğiyle tanınmıştır.
qr
İNDİR:
KANALI: Müzik
PAYLAŞ: