Göçün Mekânsal Etkileri

Göçün Mekânsal Etkileri

Hayatımız boyunca birçok kez evimizi ve yaşadığımız çevreyi değiştirmek zorunda kalırız. Bu oldukça zor bir durumdur. Hele ki zorunlu sebeplerle başka bir yere göç edip hayatının geri kalanını orada sürdürmek en zoru olsa gerek. Göçler bir yerin sadece nüfus miktarı üzerinde etkili olmaz. Göç alan ve göç veren yerde nüfusun cinsiyet yapısı, yaş grubu ve yerleşme özellikleri de göçten etkilenir. Örneğin, göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla olur. Çünkü iş bulma amacıyla yapılan göçlere çoğunlukla çalışma çağındaki erkek nüfus katılır. Gecekondular... Göçler sonucunda kentlerin kenar mahallelerini oluşturan alt yapısı eksik, plansız, düzensiz yerleşmeler. Buralarda kırsal kesimden gelen halk, geldiği yerin kültür özelliklerini ve yaşam biçimini sürdürmeye devam ettiği için sorunlar adeta bir yumak şeklini almıştır. Kentlerin diğer semtlerinde yaşayanlar gecekondu bölgelerini ana sorun kaynağı olarak görür. Kentlerde gecekondulaşma sorununu çözmek ve görüntü kirliliğini yok etmek için son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmıştır. Şehirlerde yaşayan insanların çilesi: trafik……… Göç ile kalabalıklaşan şehirlerde taşıt sayısının artması buna karşın yolların yetersiz kalması trafik sorununu ortaya çıkarır. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz bu sorunun yaşandığı yerlere sadece birkaç örnektir. Sanayi tesislerinin şehir içinde kalması da göçün doğurduğu bir başka sorundur. Nitekim göçlerle artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için hızlanan konut yapımı ile önceleri şehrin dışında olan sanayi tesisleri kent merkezinde kalır. Bu tesislerin kent içinde kalması bir yandan gürültü kirliliğine diğer yandan da hava kirliğine sebep olur. Şehirlerin planlanandan hızlı büyümesinin kaçınılmaz sonucu olan bu durumun düzeltilmesi oldukça güç ve maliyetlidir. Göç alan yerlerde yaşanan diğer bir sorun ise alt ve üst yapı hizmetlerinin aksamasıdır. Bu sorunu çözmek ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yerleşim yerlerinde sürekli düzenleme çalışmaları yapılır. Buna bağlı olarak gürültü ve görüntü kirlilikleri neredeyse hiç bitmez. Öte yandan, göç edenlerin konut ihtiyacının karşılanması için doğal çevreye de önemli zararlar verilerek sürekli inşaatlar yapıldığını görürüz. Bu durum gelecekte yaşanacak çevresel sorunlara da zemin hazırlayan en önemli nedenlerden biridir.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: