Üç Basamaklı Sayılarla Eldeli Çıkarma İşlemi

Üç Basamaklı Sayılarla Eldeli Çıkarma İşlemi

Yan Basamaktan Borç Alarak Çıkarma - Üç Basamaklı Sayılarla Eldeli Çıkarma İşlemi 3.sınıf
qr
KANALI: Khan Akademi
PAYLAŞ: