İletişim Ögeleri

İletişim Ögeleri

Ey İnsan! Bu kitabı sana ithaf ediyorum. Başının üstünden büyük bir rüzgâr geçiyor… Ey bahtsız! Tarihinin hiç bir devrinde kendine bu kadar yabancı, bu kadar hayran ve düşman olmadın. Laboratuvarında aradığın, incelediğin, oyduğun, dibine indiğin, sırrını deştiğin her şey arasında yalnız ruhun yok… Bırak şu maddeyi, boğ şu ölçü dehanı, dal kendi içine, koş kendi kendinin peşinden, bul onu, bul kendini, bul ruhunu… Kendine dön, kendine bak, kendine gel… Peyami Safa, bu satırlarla bize, insana sesleniyordu. Çünkü insan, sosyal bir varlık olarak daima bir diğerine ulaşmaya çalışır. Bu, insanlığın bitmeyen çabasıdır. İşte bu üretme, aktarma ve alma sürecine iletişim denir. Bir başka ifadeyle iletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. bildirişim, haberleşme, komünikasyondur. Bildirişim, haberleşme ve komünikasyon ise iletişimle aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. En güçlü iletişim ise dil ile kurulan iletişimdir. Neden? Çünkü Peyami Safa, 1940’lı yıllarda kaleme aldığı Yalnızız isimli eserindeki bu dizelerle, 2000’li yıllarda yaşayan insanlara seslenmeyi başardı. Bu, dilin ve anlatımın iletişimdeki gücüne başarılı bir örnek. Dil ve anlatımla gerçekleştirilen iletişimde bulunması gereken belirli öğeler vardır. Bunlar -Gönderici -Alıcı -İleti -Kanal -Bağlam -Dönüt olarak sıralanabilir. “Ey İnsan!” şeklinde başlayan seslenişin sahibi olan Peyami Safa, burada gönderici, yani kaynaktır. Seslenişinin sahibi, yani okuyucu ise alıcıdır. Alıcı, iletinin gönderildiği kişidir. Yazılı metin, ileti olarak adlandırılır. Bu, bir şifreler sistemidir ve Peyami Safa, şifre olarak dili tercih etmiştir. Kanal; iletiyi göndericiye ulaştıran köprüdür. Burada Yalnızız isimli kitap, kanal görevindedir. İletişimin gerçekleştiği ortam, çok önemlidir. Gürültülü bir ortamda bu kitabı okuyan kişiyle sessiz bir ortamda kitabı okuyan kişinin algılayacağı mesaj, birbirinden farklı olacaktır. Aynı şekilde bu kitabı 1950’de okuyan bir kişiyle 2012’de okuyan kişinin algılayacağı ileti de farklıdır. İşte iletişimin gerçekleştiği bu ortama bağlam denilir. İletişimde en önemli unsur ise dönüttür. Dönüt, iletideki amacın yerine getirilmesidir. Göndericinin vermek istediği iletiye verilecek yanıt, bir dönüttür. Dolayısıyla Peyami Safa’nın “Kendine dön, kendine bak, kendine gel…” cümlesi düşünüldüğünde dönüt; kendimize dönmek, kendi değerimizi bilmek ve ruhumuzu bulmak olacaktır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: