II.Dünya Savaşı

II.Dünya Savaşı

M. Kemal Atatürk, dış politikada Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda Türkiye, Cumhuriyetin ilanından sonra çevresindeki ülkelerle dostluk antlaşmaları imzaladı. Almanya ve İtalyanın yayılmacı politikaları karşısında Türkiye, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi dostluk antlaşmalarını imzaladı. Atatürkün İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını önceden tahmin ederek gerekli önlemler alması ve barış amaçlı bir politika izlemesi Türkiyenin bu savaşta doğru kararlar almasını sağlayacaktı. II. DÜNYA SAVAŞI (1939 - 1945) II. Dünya Savaşının Nedenleri 1.I.Dünya Savaşı sonucu Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması 2. I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilmesinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu nedenle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı. 3. İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkmasına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalyayı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolininin İtalyayı büyük devlet yapmak istemesi, II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri oldu. İtalya’nın ve Japonya’nın sömürgecilik faaliyetleri. Savaşın Gelişimde etkili olan devletler şunlardır. MİHVER DEVLETLER: ALMANYA, JAPONYA, İTALYA MÜTTEFİK DEVLETLER: İNGİLTERE, SSCB, FRANSA, ABD
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
II.Dünya Savaşı

II.Dünya Savaşı

II.Dünya Savaşı