Göstergelerin İletişimdeki Yeri

Göstergelerin İletişimdeki Yeri

Dağı dağa kavuşturan bir köprüdür. İnsanı insana kavuşturan ise göstergeler; yani ortak işaretler sistemidir. Bir nesneyi, durumu, olayı gösteren, düşündüren ve onun yerini alabilen sözcük, nesne ve görüntülere gösterge denir. Bir başka deyişle bir toplumun büyük çoğunluğuna ister eğitim ister başka yollarla anlamı yayılmış işaretler, göstergedir. Göstergeler -Dil göstergesi -Sosyal gösterge -Doğal gösterge olarak sınıflandırılır. Dil ile oluşturulan sözcük, ifade veya cümleler dil göstergesidir. Örneğin d, a ve ğ seslerinden oluşan dağ. Coğrafi bir yükselti olarak zihnimizde bu şekilde oluşur. Yazıya döküldüğünde ise d, a ve ğ harfi ile göstergeyi oluşturur. Günlük hayatta insanların düzeni sağlamak için koydukları işaret sistemleri ise sosyal göstergelerdir. Sosyal göstergelerde evrensellik önemlidir. “DUR” yazısı belki Türkçe bilmeyen birine bir şey ifade etmez. “STOP” yazısı da İngilizce bilmeyene. Fakat bu sosyal gösterge, farklı dilleri konuşan insanlara aynı mesajı verebilir. Doğada kendiliğinden oluşan hareketler ise doğal göstergelerdir. Güneşin doğması, sabah olduğunu; batması akşam olduğunu gösterir. İki insan arasındaki köprüler ne kadar çok olursa iletişim o derece güçlenecektir.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: