Kabotaj Bayramı - Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi - Bir Devrin Analizi: Nutuk

Kabotaj Bayramı - Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi - Bir Devrin Analizi: Nutuk

Kabotaj Bayramı: Ülkemizde Cumhuriyetten önce ticaretin çoğunluğu gayrimüslimler tarafından yürütülüyordu. Deniz taşımacılığının çoğu da gayrimüslimlerde idi. 1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu çıkarılarak Türk kıyılarında deniz taşımacılığı, limanlar arasında gemi işletmeciliği ve taşımacılığı Türk vatandaşlarına ve Türk gemilerine verildi. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (14 Haziran 1926) Şeyh Sait ayaklanmasının bastırılması ve Terakkiperver Cumhuriyet fırkasının kapatılmasından sonra Cumhuriyete karşı olanlar Mustafa Kemal’e bir suikast düzenlemeye karar verdiler. Suikast planını Mustafa Kemal Paşanın İzmir’e geleceği gün gerçekleştireceklerdi. -Bu plan Mustafa Kemal’in İzmir’e yapacağı gezinin bir gün gecikmesi üzerine suikastçıları kaçıracak kayıkçının itirafı ile ortaya çıktı. Suikastçılar silahlarıyla birlikte yakalandılar ve istiklal mahkemesinde gerekli cezaya çarptırıldılar. -Mustafa Kemal suikast girişimi sonrasında: “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” demiştir. Bir Devrin Analizi: NUTUK Mustafa Kemal 15 Ekim 1927’de Mecliste 6 gün süren konuşması olan sonradan “Nutuk ya da Söylev” adıyla tarihimizde yerini aldı. M. Kemal Nutuk’a “1919 senesi Mayısın 19’uncu günü Samsun'a çıktım” sözleriyle başlar; Türk gençliğe seslenişle bitirmiştir. – M. Kemal Nutukla ülkeyi nasıl kurduklarını ve hedeflerini anlatmıştır. – Nutuk’u üç aşamaya ayırmıştır: 1- Birinci aşama: 19 Mayıs 1919’dan 23 Nisan 1920 TBMM'nin açılışına kadar kısımı, 2- İkinci aşama: 23 Nisan 1920’den 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı dönemini 3- Üçüncü aşama: 29 Ekim 1923’ten 1927 tarihlerini kapsayan Cumhuriyet dönemini anlatmıştır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Kabotaj Bayramı - Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi - Bir Devrin Analizi: Nutuk

Kabotaj Bayramı - Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi - Bir Devrin Analizi: Nutuk

Kabotaj Bayramı - Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi - Bir Devrin Analizi: Nutuk