Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi ve IS (Yatırım-Tasarruf) Eğrisi

Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi ve IS (Yatırım-Tasarruf) Eğrisi

IS-LM Modeli - Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi ve IS (Yatırım-Tasarruf) Eğrisi http://www.youtube.com/watch?v=xdV2J1ieyr4
qr
KANALI: Khan Akademi
PAYLAŞ: