Japonya'nın Ortaya Çıkışı ve Güçler Dengesine Etkisi

Japonya'nın Ortaya Çıkışı ve Güçler Dengesine Etkisi

20. yüzyıl Dünya güçler sahnesine Uzak Doğu’dan önemli bir aktör katılır Japonya. Japonya 20. yüzyılda bir güç olarak ortaya çıkışını Meiji dönemi olarak da adlandırılan İmparator Mutsuhito’nun 45 yıllık yönetiminde yaptığı reformlara borçludur. İmparator Mutsuhito idarî, askeri, hukuk, eğitim, üretim, ulaşım gibi bir çok alanda bir dizi yenilikler yapar. Bu reformlarda genel olarak Batı tarzı örnek alınır hatta askerî alanda örneğin Japonya donanması yenilenirken İngiliz ve Fransız uzmanlardan yararlanır. Onuncu sınıf Osmanlı tarihi bilgilerinizi anımsarsanız Osmanlı Devleti’nin yaptığı islahat çalışmaları ile Japonya’da yapılan ıslahatlar arasında birçok benzerlik olduğunu görebilirsiniz. Japonya’nın dünyaya açıldığı bu dönem Türkiye ile doğrudan ilişkilerinin de başladığı dönemdir. 1887 yılında, Japonya İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu, eşiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret eder. Osmanlı Padişahı II.Abdülhamit tarafından kabul edilen prens Sultana İmparator Meiji'nin iyi niyet mesajını iletir. Bunun üzerine, Sultan II.Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu yüksek nişanını İmparator Meiji'ye takdim etmek üzere Tuğamiral Osman Paşa'yı Ertuğrul Fırkateyn’i ile 1889 yılında Japonya'ya gönderir. Ancak, dönüş yolculuğunda, 16 Eylül 1890 tarihinde Japonya'nın Wakayama Eyaleti açıklarında meydana gelen deniz faciasında heyeti Japonya'ya getiren Ertuğrul Fırkateyni batar ve aralarında Tuğamiral Osman Paşa'nın da bulunduğu 581 denizci hayatını kaybeder. Ertuğrul Fırkateyni’nin trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırır. Yöre halkı, kazadan kurtulanlara büyük yardım ve yakınlık gösterir. Hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatorunun talimatıyla Hiei ve Kongō isimli iki askeri gemi ile İstanbul’a gönderilir. Japon halkı kazanın meydana geldiği Wakayama Eyaleti Kushimoto kentine “Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı” inşa etmiş ve her yıl Haziran ayında anma töreni düzenlemektedir. O günün anısına iki ülke felaketin 120’nci yılı olan 2010 yılında hatıra parası üretmiştir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: