Nişastanın Dansı

Nişastanın Dansı

Defermasyon hızının kayma gerilmesiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Newton tipi akışkanlar denilmektedir. Su, hava,benzin,yağlar,vs. akışkanlar en çok bilinen newton tipi akışkanlara örnektir. Genel olarak Newton tipi akışkanların viskoziteleri basınçla çok az artar yani neredeyse sabittir. Viskozite bir akışkanın yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Newton tipi olmayan akışkanlar için; kayma gerilmesi ile deformasyon hızı arasındaki oran doğrusal değildir.Bir başka değişle viskozitesi sabit değildir. Viskoziteleri kayma hızına hatta zamana bağlı olarak değişebilir. Newton tipi olmayan akışkanlar herhangi bir kuvvet uygulandığı zaman katı özelliği gösterir.
qr
İNDİR:
KANALI: Fizik
PAYLAŞ: