Yükleme Teorisi-Temel Kovaryasyon

Yükleme Teorisi-Temel Kovaryasyon

Sağlık ve Tıp - Algı, Önyargı ve Yanlılık
qr
KANALI: Khan Akademi
PAYLAŞ: