Limit 6

Limit 6

Sarkaç fonksiyonuna benzer olan y= Sinüs x fonksiyonunun grafiğinde x= a için y= Sinüs a olur. Grafik çizgisine bakıldığında x değerleri a’ya soldan yaklaşırken y değerlerinin de sinüs a’ya yaklaştığı görülüyor. Benzer olarak x değerleri a ya sağdan yaklaşırken de y değerlerinin de sinüs a’ya yaklaştığı görülüyor. Buna göre y= sinüs x fonksiyonunun x= a noktasında limiti sinüs a olur.y= Kosinüs x grafiğinde x= b için y= Kosinüs b olur. Grafik çizgisine bakıldığında x değerleri b’ye soldan yaklaşırken y değerlerinin de kosinüs b’ye yaklaştığı görülüyor. Benzer olarak x değerleri b’ye sağdan yaklaşırken de y değerlerinin de kosinüs b’ye yaklaştığı görülüyor. Buna göre y= Kosinüs x fonksiyonunun x= b noktasında limiti kosinüs b olur. Sinüs x ve cosinüs x fonksiyonlarının limitleri bilindiğine göre kosinüs x artı 2 bölü sinüs x – karekök 3’ün x eşittir pi bölü 3 noktasında limiti bulunabilir. G x sıfırdan farklı olmak ve g x’in a noktasındaki limiti sıfırdan farklı olmak üzere F x bölü g x fonksiyonunun x =a noktasındaki limiti, f x fonksiyonunun x =a noktasındaki limitinin bölü g x fonksiyonunun x =a noktasındaki limiti olduğu biliniyor. Bu bilgi ışığında bölüm ifadesinin limitini bulabiliriz. Kosinüs x artı 2 nin x eşittir pi bölü 3 noktasındaki limiti 1 bölü 2 artı 2 o da eşittir 5 bölü 2 olur. sinüs x eksi karekök 3 ün x pi bölü 3 noktasında limiti karekök 3 bölü 2 eksi karekök 3 o da eşit eksi karekök 3 bölü 2 bulunur. Bu değer 0’dan farklıdır. Böylece asıl ifadenin limiti 5 bölü 2 Bölü eksi karekök 3 bölü 2 o da eşit 5 bölü eksi karekök 3 olur.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: