1945 Sonrası İnsan Hak ve Özgürlükleri

1945 Sonrası İnsan Hak ve Özgürlükleri

İkinci Dünya Savaşından sonra demokrasiyi hayata geçirme yönündeki çalışmalar hız kazandı. 1945 yılında uluslar arası barış ve güveliği korumak amacıyla Birleşmiş Milletler ( BM) kuruldu.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Bazı Maddeleri şunlardır:Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.Madde 3: Yaşamak ,özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.Madde 7: Yasa önünde herkes eşittir ve herkes ayrım gözetilmeksizin yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma hakkını taşır.Madde 7: Yasa önünde herkes eşittir ve herkes ayrım gözetilmeksizin yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma hakkını taşır.Madde 26: Herkesin eğitim hakkı vardır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
1945 Sonrası İnsan Hak ve Özgürlükleri

1945 Sonrası İnsan Hak ve Özgürlükleri

1945 Sonrası İnsan Hak ve Özgürlükleri