The Present Continuous Tense (Şimdiki Zamanda Soru)

The Present Continuous Tense (Şimdiki Zamanda Soru)

The Present Continuous Tense ile soru cümlesi yaparken cümlenin başına önce yardımcı fiil sonra özne ve ing takısı almış fiil getirilir. Soru kelimeleriyle soru yaparken önce soru kelimesi sonra sırasıyla yardımcı fiil,özne ve ing takısı almış fiil getirilir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
The Present Continuous Tense (Şimdiki Zamanda Soru)

The Present Continuous Tense (Şimdiki Zamanda Soru)

The Present Continuous Tense (Şimdiki Zamanda Soru)