Dil, İnsan ve İletişim

Dil, İnsan ve İletişim

Üzerinde “Alp 16’sında öldü. Isık halkının başı sağ olsun” yazılı olan M.Ö. 5. Yüzyıla ait Altın Elbiseli Adam zırhından … 21. yüzyılda arabaların arkasında asılı olan “Arabada bebek var” yazısına dek iletişimin değişmeyen tek bir yasası vardır. En az çaba yasası. Bu yasa, en az çabayla iletişimi olabildiğince güçlü kılmak olarak açıklanabilir. İlk insanlar için bu yasaya uymak çok zordu. Tek bir duyguyu anlatmak için belki bir duvar dolusu şekil çiziliyordu. Bu şekiller zamanla ortaklaştı, sembole dönüştü. Yine de iletişim zahmetliydi. İnsanoğlu, böylece ortak işaretler sistemini sistemli bir şekilde kullanmaya başladı. İnsanlar; anlama, anlaşma ve anlaşılma ihtiyaçlarını karşılamak için dili kullandılar ve iletişim, etkin bir ortamda oluşmaya başladı. Kişinin kendini ifade etmesi için dil gereklidir. Çünkü dil dışındaki hiçbir iletişim aracı iyi bir iletişim için tek başına yeterli değildir. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanılışlıdır. Dil, insanlığın hazinelerini dünden bugüne, bugünden ise yarına taşır. Geleceğe yönelik olması ve saklanabilmesi, bu önemin göstergelerinden birisidir. Köktürk Yazıtları’ndaki hitabetin gücüyle Mustafa Kemal’in Nutuk’u arasında belki yüzyıllarca fark var. İkisi de aynı milletin dilini farklı zamanlarda kullandı. Fakat ikisinin de amacı Türk milletini uyarmak, nasihat etmek… İki eserdeki dilin de geleceğe yönelik olduğunu görmek mümkün. Tüm göstergelerin dil destekleyicisine ihtiyacı vardır. Salvador Dali’nin Belleğin Azmi, Eriyen Saatler isimli tablosu, belki tek başına kimseye bir şey ifade etmezdi. Fakat ressamın açıklamaları, dille bunu destekledi. Yani resim, dille ifade edildi. Ağızdan çıkan gelişigüzel sesler, dili oluşturmaz. Dil, anlamlı bir kurallar bütünüdür. Bu kurallı sosyal sistemi insan, dünyaya geldiği an hazır olarak bulur. Konuşma yetisi ise onda zaten vardır. Birey, bu yetisini istediği kadar geliştirir. Filozof ve matematikçi Ludvig Wittgenstein (Ludvig Vingeştayn)’ın dediği gibi… Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: