Minyatür Sanatı ile Modern Müzik Klibi - İran Müziği - Hümayun Şeceryan

Minyatür Sanatı ile Modern Müzik Klibi - İran Müziği - Hümayun Şeceryan

GERÇEK SANAT TARİHİ KLİBİ- Güzel sanatlar, insanın var olduğu ilk andan itibaren ortaya çıkmış, ancak gelişim evresini daha çok son yüzyıllarda tamamlamıştır. Buna rağmen, geçtiğimiz binyıllarda da, insanın meydana getirdiği birçok esere hayretle bakılmaktadır. Batı’da Miken Uygarlığı’nın kalıntıları, Doğu’da Eski Çin Uygarlığı, Mezopotamya’da Sümerler ve Hititlerin eserleri, bizim için hep ilgi çekici olmuştur. İnsanın, tüm benliğiyle oluşturduğu bu sanat türlerinden biri de, şark kültürüne ait olan minyatürdür. Zamanla garp medeniyetlerinde de bilinmeye ve yapılmaya başlanan minyatür, evrensel bir hars olarak bellenmeye başlanmıştır. İlk minyatür eserlerinin İ. Ö.’ye tarihlendirilmesi de, bu sanatın ne kadar kadîm olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde, artık dinamik olarak işlenen bir sanat türü olmaktan çıkan minyatür, tarihe olan ilginin artmasıyla yeniden gündeme gelmiş bulunmaktadır. Bu anlamda, İranlı müzisyen Hümayun Şeceryan’ın seslendirdiği bir Divân-ı Kebir gazeli de günümüzün popüler konuları arasında yer almaktadır. Ba Man Sanama isimli bu gazeli özel kılan ise, Rock tarzında söylenmesi ve klibin minyatür sanatının öğeleri ile bezenmesidir. Aksiyon üslubunda ortaya konmuş olan bu klip içerisinde muhtelif minyatür çizimleri, ve hatta Mehmed Siyah Kalem’den öğeler de bulunmaktadır. Bu bakımdan oldukça hoş bir eserin icra edildiğini de söyleyebiliriz.Homayoun Shajarian Eserin güftesi, Mevlânâ’nın 2095 numaralı Divân-ı Kebir gazelidir. Hatırlatmakta fayda var ki, Hümayun’un icra ettiiği bu eseri daha önce babası Muhammed Rıza Şeceryan, Şehram Nazıri, Hüseyin Alizade ve Kayhan Kalhor da, farklı bir şekilde yorumlamıştır. İki yorumun da harikülâde olduğunu söylememiz gerekir. Gazelin tercümesi ise şu şekilde: Sevgilim; gönlünü bana ver de benimle birleştir! Eğer huzurunda baş eğmezsem, emirlerini dinlemezsem, o vakit benden şikayet et! Mecnun oldum, deli divâne oldum; Allah aşkına, o güzel saçlarından bu deliye bir zincir yap! Kimsenin bilmediği yere gitme; yol şaşırtan gulyabani ile sakın yok düşme! Kervanla sefer et, toplumdan ayrılma! Ey gönül çalgıcısı; o güzel nağmelerinle içimi doldur! Ey Zühre yıldızı, ey ay! Yüzünüzdeki parıltılarla, iki gözümü iki meşale haline getiriniz! Ey can Musası; sen, çoban olmuşsun! Sürüyü bırak, Tur Dağı’na çık! Ayağından nalınlarını çıkar, Tuva Sahrası’na yalın ayak yürü! Sana dayanak, asa değil, Hakk’tır; asayı elinden at; ondan vazgeç! Heva ve heves Firavunu hayvan olunca, onun boynuna çıngırak tak!
qr
İNDİR:
KANALI: Müzik
PAYLAŞ: