Biyoçeşitlilik - 1

Biyoçeşitlilik - 1

Bitkiler, hayvanlar ve insanlardan oluşan canlı topluluğuna biyosfer denir. Biyosfer; atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre) ve hidrosferden (su küre) oluşmaktadır. Canlıların dünya üzerindeki dağılışını coğrafi koşullar belirler. Coğrafi koşullar ise dünyanın her yerinde aynı değildir. Bu nedenle canlıların dünya üzerindeki dağılışı da farklılık gösterir. Coğrafi koşulların değişmesine bağlı olarak canlı türleri yeni koşullara uyum sağlar ya da yaşam koşullarının uygun olduğu alanlara göç eder. Her ikisinde de başarılı olamayan canlı türlerinin ise nesli önce azalır sonra da yok olur. Bu tür olaylara jeolojik süreç içerisinde de rastlanmıştır. Milyonlarca yıl önce yaşayan değişik canlı türleri jeolojik zamanlardaki iklim değişimlerine uyum sağlayamadıkları için yok olmuşlardır. Belli bir bölgede yaşayan Canlı organizmalarla cansız çevre unsurları birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan canlı organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçası ekosistem olarak adlandırılır. Örneğin bir göl yada bataklık birer ekosistemdir. Her canlı türü kendi yaşam koşullarında uygun alanlarda yaşamaktadır. Bu nedenle bir bölgedeki genlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütün, biyoçeşitlilik olarak adlandırılmaktadır. Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgeler vardır. Bu bölgelerde çeşitli özelliklere sahip pek çok ekosistem bulunmaktadır. İşte benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bu bölgelere biyom adı verilir. Her biyomun kendine özgü bitki ve hayvan türleri vardır. Fakat bunlar kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayıp belirli bölgelerde kesişebilirler. Karasal biyomlar, genellikle orada bulunan hakim bitki türlerine göre, su biyomları ise suyun özelliklerine göre sınıflandırılır. Haritada yeryüzündeki büyük biyomlar gösterilmiştir. Şimdi bu biyomların özellikleriyle , hakim olan bitki ve hayvan topluluklarına göz atalım. Yıl boyunca sıcak ve nemli bir iklimin görüldüğü bu biyomun bitki örtüsü, sürekli yeşil kalan, yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar ile otsu ve uzun boylu bitkilerdir. Şempanze, orangutan, goril, yarasa, kartal, kertenkele, kurbağa, antilop, jaguar, leopar gibi hayvanlarla değişik böcek, kuş ve kelebek türlerinin yaşam alanıdır. Yazları sıcak ve nemli, kışları kurak bir iklimin görüldüğü bu biyomun bitki örtüsü yağışlı mevsimde gelişen uzun boylu otlar ve yer yer ağaçlar ve çalılardır. Zebra, zürafa, babun, aslan, çita, Afrika vahşi köpeği, timsah, geyik ise yaygın hayvan türleridir. Her mevsim kurak bir iklimin görülmesine bağlı olarak bu biyomda sadece kaktüs gibi su tutabilen bitkiler ile çalılıklar yer alır. Buna karşın deve, yılan, kertenkele, örümcek, yarasa, akbaba, karınca, çöl kurbağası ile bazı böcek ve kuş türleri yaygındır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: