Akıbetimiz

Akıbetimiz

Pek çoğumuz çevremizdeki yaşça bizden büyük olan yakınlarımızdan “Nerde o eski kışlar” gibi cümleleri sık sık duymuşuzdur. Peki geçmişten günümüze değişen nedir? Aslında bu sorunun cevabını bulmak çok da zor değil. Dünyanın ilk oluşumundan bu yana gerek doğal gerekse beşeri faktörlere bağlı olarak iklimler bir değişim içerisinde olmuştur. Örneğin IV. Jeolojik zamanda her 40-50 bin yılda bir meydana gelen buzullaşma için uygun koşulları içeren çok sayıda soğuk dönem meydana gelmiştir. Bu dönemlerde kutuplardan 500 enleme kadar olan alanlar, buzullar altında kalmıştır. Geçmişte meydana gelen bu iklim değişiklikleri gelecekte de iklim değişiklikleri olacağının göstergesidir. Tam da bu noktada bilim insanlarının tartıştığı şey ise söz konusu iklim değişikliklerinin nasıl olacağıdır. Bu soru kesin bir cevap bulamasa da iklim değişimlerinin belirli süreçlerle gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu süreçlerden bir tanesi ise küresel ısınmanın doğal bir sonucu olarak buzulların erimesidir. Bazı iklim modellemelerine göre bu yüzyılın sonuna kadar kutuplardaki buzulların büyük bir kısmı ortadan kalkacaktır. Buzulların erimesi nedeniyle deniz seviyesinde yükselmeler meydana gelecek bu durum ise kıyı şeridinde büyük değişimler meydana getirecektir. Bunun yanı sıra buzulların erimesi sonucu okyanus sıcaklıkları ve tuzluluk oranlarında değişim olacaktır. Bu durum, okyanus taşıyıcı kuşağını yavaşlatacaktır. Bu da 10 yıl gibi kısa bir süreçte çok büyük iklim değişikliklerine neden olacaktır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: