Destandan Romana

Destandan Romana

Ruh Adam’ın yazarı Nihal Atsız anlatıyor: Benim romanlarım da her roman gibi kurgusaldır. Ancak bu kurguya yedirilmiş bir tarih saklıdır romanlarımda. Olay örgüsü geçmişten günümüze değin uzanır. Konuları daha çok tarihten alırım. Bunu biraz da Türk tarihine, Türk diline, Türk edebiyatına karşı olan ilgi ve araştırmalarıma borçluyum. Bunları, “Bozkurtların Ölümü” ve “Bozkurtlar Diriliyor” adlı romanlarımda işledim. Atsız’ın romanları bazen günümüzde geçen bir vakaya dayanır ancak sadece günümüzle kalmaz; “Ruh Adam”ın girişinde olduğu gibi Uygur masalı ile çok geçmiş bir tarihe uzanır. Romanlarının kahramanları hem günümüz insanıdır hem de tarihtendir. Ancak bu tarih de kurgusaldır, bir masal kahramanı ya da destan kahramanı gibi. “Ruh Adam”da Selim’in aslında geçmişten gelen bir subay olması ve geçmişte Tanrıkut Mete’nin ordusunun bir subayı olması gibi. Kahramanların isimleri de buna yöneliktir. Aytülü, Nurkan, Güntülü lisede okuyan güzel, akıllı, terbiyeli ve bilgili öğrencilerdir. Adları ve özellikleri ile kadim Türk destanlarındaki genç ve güzel kadınları temsil ederler. Romanlarında aşk teması ön plana çıkar. Ancak bu aşk aslında destanlara uzanan ve onlardan beslenen Türk tarihi, Türk dili ve edebiyatıdır. Destanlar şüphesiz roman ya da hikâye değildir. Ancak olayın kurgu boyutu, olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân gibi unsurlarla roman, hikâye ve destanlar arasında ortak noktalar bulunur. Bununla birlikte aralarında farklılıklar da mevcuttur: • Destanlar, ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş sonradan düz yazı hâline getirilmiş uzun manzum metinlerdir. • Destanlar olağanüstü ögelerle birlikte yaşanmış çekirdek bir olaya dayanır. Bu anlamda romanlardan farklılık gösterir. Romanlarda olay örgüsü hayatın içindendir ancak bu olay yazarın kurgusuna dayanır. Yazar romanını kendi hayal dünyası içinde oluşturur. • Destanlarda belirsiz olan zaman ve mekân, romanda bellidir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: