ÇIKARIM-1 KARŞI OLUM KARESİ -1

ÇIKARIM-1 KARŞI OLUM KARESİ -1

KARŞI OLUM KARESİ: Özne ve yüklemi aynı olan iki önerme ya nicelik ya nitelik ya da hem nicelik hem nitelik bakımından birbirlerinden farklı iseler aralarında karşı olum ilişkisi vardır. Önermeler arasındaki ilişkilerden biri de karşı olum ilişkisidir. Basit önermeler arasında bu ilişki ortaya çıkar. Karşıtlık (üst karşıt-alt karşıt) , altıklık ve çelişiklik olmak üzere üç tür karşı olum ilişkisi vardır.
qr
İNDİR:
KANALI: Mantık
PAYLAŞ: