ROTA-Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü

ROTA-Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Mevcut imkânları en etkin şekilde kullanarak her kademedeki bireyleri ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlarla donatarak yeterli seviyede daha üst öğrenim kurumlarına geçebilmelerine olanak sağlamak.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: