Sanat ve Sanatçı

Sanat ve Sanatçı

Sanat, insanla var olan bir etkinliktir. Sadece insan içindir. Ve sadece insan eliyle ortaya konur. Bu nedenle her sanat eseri, sahibinden izler taşır. İnsanlar birbirlerinin aynısı olmadığı gibi onların ürettiği sanat eserleri de birbirinin aynısı değildir. Sözgelimi aynı tema farklı heykeltıraşların elinde farklı farklı biçimlenir. Heykellerin üçü de “barış” temasını işlemiştir. Fakat hiçbiri diğerine benzemez; çünkü her heykeltıraş kendi hayalindekini ortaya koymuştur. Her sanatçı doğayı kendi gözüyle görür ve her eser sanatçının bakışını yansıtır. Buradaki gibi her tablo, ressamının renklerini ve çizgilerini taşır. Bu çizgiler ressamın kendisidir aslında. Her besteci, enstrümanları farklı biçimde bir araya getirir, aynı seslerden bambaşka müzikler oluşturur. Bu durum edebî eserler için de geçerli. Sevdiğimiz kitaplardan söz ederken çoğu zaman yazarını belirtiriz. “Elif Şafak’ı beğeniyorum. Özdemir Asaf’ı okuyorum.” gibi. Bunun nedeni sanatçıların eserlerinde ortaya koydukları üslupları, bakış açılarıdır. Eser, sahibiyle bütünleşir âdeta. Bunun yanında bazı sanatçıların hayatlarının izleri, eserleri için büyük ilham kaynağıdır. Ahmet Haşim’de bu durum çok belirgindir. Yaşamı ve duyguları eserine bu kadar yansımış az sanatçı vardır. Şiirlerinde hayal bir kadın, hayal bir şehir motifini çok kullanır. Kırmızı bir gurubun saltanatına hemen her şiirinde yer veren Ahmet Haşim’in eserlerinde, çok küçük yaşlarda kaybettiği annesi ve annesiyle Dicle kıyısında akşamları yaptığı gezintiler yaşamaktadır. Müzik, resim, heykel, dans, edebiyat… Hangi sanat dalında olursa olsun sanat eseri, özgün bir yaratma gücü ve yoğun bir çabayla ortaya çıkar. Bu nedenle birbirine benzese de hiçbir eser diğerinin aynısı değildir. Her sanat eseri biriciktir ve sanatçının yaşamından, kişiliğinden izler taşır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: