Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Dağılımı

Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Dağılımı

Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde ise durum tam tersidir. Aktif nüfusun büyük bölümü üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışır. Japonya, İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa gibi gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde aktif nüfusun yarıdan fazlası eğitim, sağlık, finans, ulaşım ve turizm gibi üçüncül ekonomik faaliyetlerle geçimini sağlar. Gelişen teknoloji ile dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler olarak nitelendirilen araştırma- geliştirme ile yönetim faaliyetleri alanlarında çalışan nüfusunda en yoğun olduğu ülkelerdir. Bu ülkeler genellikle sanayi ve teknoloji ürünleri ihracatı yaparken sanayi hammaddelerinin büyük bölümünü ithal eder. Son olarak ise gelişmiş ülkelerine ait nüfus niteliklerine göz atalım. Gelişmiş ülkelere ait bazı nüfus özellikleri şöyle sıralanabilir. * Aktif nüfusun büyük bölümü hizmet sektöründe çalışır. * Yaşam standartları iyi olduğu için bebek ölüm oranları az yaşlı nüfus oranı fazladır. * Ekonomik değeri yüksek sanayi ürünleri ihraç edilir. * Okunan kitap, dergi ve gazete sayısı fazladır. * Doğum oranları düşük olduğundan nüfus artış hızları da düşüktür. * Gelişmekte olan ülkelerden beyin göçü alırlar. Aktif nüfusun büyük bölümü birincil ekonomik faaliyetler çalışan genel bir isimlendirme ile gelişmekte olan ülkelerde ise yukarıda sıralanan özellikler tam tersi durumdadır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: