Türk Destanları

Türk Destanları

Yerleşik hayata geçmeden önce göçebe bir hayat tarzını benimseyen Türkler, tarih boyunca büyük savaşlar, göçler, doğal afetler gibi çok önemli olaylarla karşılaşmışlar ve bunları olağanüstü olaylarla örülü destanlarla nesilden nesile aktarmışlardır. Destanların oluşumunda dinin ve onun ortaya koyduğu sosyal hayatın önemli bir yeri vardır. Dinî unsurlar, destanları şekillendirir. Edebiyat tarihçileri dinî anlayışın toplum ve onun meydana getirdiği destanlar üzerindeki bu önemli tesiri dolayısıyla destanları iki ana başlık altında sınıflandırırlar: “İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Destanları” ve “İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları”. İSLAMİYETİN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK DESTANLARI 1. Yaratılış Destanı 2. Saka Destanları a. Alp-Er Tunga Destanı b. Şu Destanı 3. Hun-Oğuz Destanları a. Oğuz Kağan Destanı b. Atilla Destanı 4. Göktürk Destanları a. Bozkurt Destanı b. Ergenekon Destanı 5. Uygur Destanları a. Türeyiş Destanı b. Göç Destanı İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları 1. Satuk Buğra Han Destanı 2. Manas Destanı 3. Cengiz Han Destanı 4. Timur Destanı 5. Seyit Battal Gazi Destanı 6. Danişment Gazi Destanı 7. Köroğlu Destanı Destan geçmişine sahip Türk milleti, ecdadından aldığı bu zenginliği Türk dilinin estetiği içinde gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev olarak görmektedir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: