Türkiye'deki Bitki Toplulukları

Türkiye'deki Bitki Toplulukları

Çalı ya da ağaççık formasyonu; ormanların tahribi sonucu meydana gelen 1-2 metre boyundaki ağaççıkların oluşturduğu topluluktur. Çalı toplulukları asli bir bitki formasyonu değil tahribatla oluşmuş ikincil bir formasyondur. Formasyon, maki, garig ve psödomaki formasyonları olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadır. Şimdi bu gruplar hakkında bilgi verelim. Makiler; Akdeniz ikliminin birincil bitki formasyonu olan kızılçamların tahrip edilmesiyle gelişmiş, daima yeşil kalan 1-2 metre boyunda, ince gövdeli bitki topluluğudur. Sakız, mersin, keçiboynuzu, defne, sandal, zakkum ve kocayemiş ülkemizdeki maki türlerine örnek olarak verilebilir. Makiler Akdeniz ikliminin etkili olduğu Akdeniz kıyı kesimi, Kıyı Ege ve Güney Marmara’nın alçak kesimlerinde yayılış gösterir. Akdeniz’den Marmara’ya doğru gidildikçe makinin çıkabildiği üst sınırın yükseltisi düşer ve maki tür sayısı azalır. DEFNE, Yaprakları konserve üretimi, kuru meyvelerin ambalajlanması ve baharat olarak, yağı ise zeytinyağı ile birlikte sabun üretiminde kullanılan tipik bir maki elemanıdır. Ülkemiz dünya defneyaprağı üretiminin �’ini karşılamaktadır. GARİG; Maki türlerinin tahrip edildiği alanlarda gelişmiş kurakçıl ve cılız bitki formasyonudur. Yaz kuraklığının hâkim olduğu Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde makilerin tahribi toprak örtüsünün süpürülmesine ve zayıflamasına sebep olduğu için maki elemanlarının çoğu ortadan kalkar ve garigler gelişir. Katran ardıcı, kermes meşesi, laden, diken çalısı ve kekik garig türlerine örnek olarak verilebilir. Her mevsim yeşil kalan sık dallı bir garig türü: KERMES MEŞESİ Akdeniz’e özgü sert yapraklı bir türdür. Ülkemizde Akdeniz ikliminin etkili olduğu sahalarda yayılış gösterir. Nem isteği düşüktür. Kış mevsimindeki ekstrem donlara dayanıklıdır. Odunu sert ve ağırdır. Yapraklarında oluşan Kermes ilicis adlı böcekten eski çağlarda soylu giysilerinin kırmızı renge boyanması için faydala¬nılmasından dolayı bu ismi almıştır.Psödomaki, Akdeniz damgasını taşıyan maki elemanları ile Karadeniz etkisini yansıtan nemli ve kışın yapraklarını döken ağaççıkların bir arada bulundukları bitki formasyonu. Yalancı maki de denilen bu formasyonunda sandal, funda, kocayemiş, delice, menengiç gibi maki türleri ile kızılcık, fındık, yabani erik ve üvez gibi kışın yaprak döken nemcil türler bir arada bulunur. Kışın yaprak döken 3-5 metre boylu bir psödomaki türü: KIZILCIK. Çok sert olan meyve çekirdeğinden sabun yapımında kullanılan yağ elde edilir. Odunu sert ve dayanıklıdır. Halk arasında “kızılcık sopasıyla dövmek” deyiminin kullanılma nedeni de budur.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: