Haydi Toprak Hakkında Konuşalım

Haydi Toprak Hakkında Konuşalım

Videoyu sade bir şekilde izletmek yerine aşağıda yazılı etkinliği uygulamak AKTİF öğrenmeyi gerçekleştirecektir. ORKESTRALANMIŞ DALDIRMA Uygulanması sırasında yer alan işlemler şunlardır: 1. 5-6 kişilik öğrenci grupları oluşturulur; grupların yetenek, başarı durumu, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey açısından heterojen olmasına dikkat edilir. 2. Öğrenci motivasyonunu olumlu etkilemesi açısından, grupların kendilerine birer ad koymaları istenir. 3. Film, gruplara izlettirilir. 4. Öğrencilerden, izledikleri filmle ilgili bireysel olarak soru hazırlamaları ve bu soruyu yazmaları istenir. 5. Bireysel sorular hazırlandıktan sonra, grup üyeleri bir araya gelir, grup sorusunu oluşturur. 6. Grup sorusu bir kâğıda yazılır; diğer gruplara haberci rolündeki öğrenci aracılığı ile gönderilir. 7. Gruplar, kendilerine gelen soru ile ilgili yanıtlarını, seçtikleri sözcüler aracılığı ile sınıfa sunarlar. 8. Grup tartışması tamamlandıktan sonra, öğretmen filmi özetler; üzerinde durulmayan veya tam anlamıyla anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturur. Ya da bu teknik biraz değiştirilerek soruları öğretmen de yazdırabilir. Video sınıfa izlettirildikten sonra bu sorulara önce bireysel cevaplar yazdırılır daha sonra ise grup sözcüsü vasıtası ile grup cevapları alınır. Yazdırılabilecek sorulardan bazıları: 1-Size göre toprak hayatımıza etki eden hangi unsurlarla eşdeğer tutulmuştur? 2-Sizce toprak oluşumu hangi olaylar sonrasında gerçekleşmektedir? 3-Size göre toprağı koruyan unsurlar nelerdir? 4-Sizce Toprağı koruma görevi hangi canlıya aittir? 5-Size göre toprağın değerinin fark edilmesi toplumları-devletleri hangi davranışlara sevk etmiştir? 5-Toprağı korumak için önerileriniz nelerdir? 6-Size göre mühürlenmiş toprak ne demektir? 7- Size göre insanlar toprağı hangi davranışlarıyla verimsizleştirmektedir? 8-İzlediğiniz görselde ''Her gün bir milyar insan aç yatmaktadır '' cümlesini duyduğunuzda ne hissettiniz? 9- Size göre toprak erozyonuna neden olan uygulamalar nelerdir? 10-Mühürlenmiş toprak size göre ne demektir? 11- Çöpe atılan ekmekler ile toprağın tükenmesi arasında sizce nasıl bir ilişki vardır?
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: