Göçler

Göçler

Göç olaylarının tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. Öyle büyük göçler yaşanmıştır ki dünyanın hem çehresini hem de haritasını değiştirmiştir. Örneğin 375 yılında yaşanan ve Kavimler Göçü olarak adlandırılan olay, tarihte Orta Asya’dan yapılan en büyük kitlesel göç hareketidir. Bu göç hareketinin nedeni, Orta Asya’da yaşanan kuraklığa bağlı ortaya çıkan susuzluk ve otlak bulma zorluğudur. Buradan her yöne göç hareketi yaşanmıştır. Bazı tarihçilere göre Kavimler Göçü İlk Çağ’ı kapatıp Orta Çağ’ı açan olaydır. Bu durum göçün etki alanının genişliğinin en önemli göstergesidir. Göç, idari bir sınırı geçerek oturma yerinin devamlı ya da süreli olarak değiştirilmesini ifade eder. Bu değiştirme kıtalararası, uluslararası, şehirlerarası ya da kırsal alandan kente bazen de kentten kırsal alana gibi faklı ölçek ve yönde gerçekleşebilir. Örneğin ülkemizde eskiden beri sıkça yaşanan kırdan kente göçlerin aksine son yıllarda kentten kırsal bölgelere göçler yaşanmaya başlanmıştır. Yaşanan göç olaylarının sebepleri doğal, ekonomik, sosyal ve siyasi olmak üzere dört ana grupta toplanır. Doğal faktörler arasında erozyon, deprem, kuraklık ve sel gibi olaylar en başta gelenleridir 17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük depreminden sonra birçok aile il dışına göç etmiştir. Belki de en fazla göçe neden olan faktör ekonomik sorunlardır. Bu grupta işsizlik, tarımda makineleşme, tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması gibi sebepler yer alır. Örneğin tarımsal faaliyetlerde son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle hemen her ürünün makine ile hasat edilmeye başlanması tarım işçisi ihtiyacını azaltmış ve bu işle geçinen insanların başka işlere yönelmesine sebep olmuştur. Sosyal faktörler içinde ise eğitim ve sağlık olanaklarının yetersizliği ile daha iyi koşullarda yaşama isteği sayılabilir. Örneğin düzenli kontrolleri olan kronik bir hastanın ya da bir diyaliz hastasının kırsal kesimde yaşıyor ise göç etmekten başka çaresi yoktur. Göçe neden olan etkenlerden bir diğeri de siyasi faktörlerdir. Savaş, nüfus mübadelesi, iç karışıklıklar başlıca siyasi göç sebepleridir. Bunun en güzel örneği Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar ve savaş ortamı nedeniyle ülkemize binlerce kişinin göç etmesidir. Göçler, dünyada önemli değişikliklere yol açabilir. Bu değişikliklere sebep olan büyük göçlerden biri 1492 yılında Kristof Kolomb’un Atlas Okyanusu’nu aşması ile başlar. Avrupalı ulusların sömürge imparatorlukları kurmaya başlamalarıyla yenidünya karaları olarak adlandırılan Kuzey ve Güney Amerika’ya göçler başlamıştır. Denizci Avrupa ulusları Kuzey ve Güney Amerika’da ticaret kolonileri kurmuşlardır. Yapılan göçler ve kolonicilik faaliyetleri Amerika kıtasında yeni devletlerin ortaya çıkmasında ve dünya siyasi haritasının değişmesinde önemli birer etken olmuştur. Diğer önemli bir göç hareketi de nüfus mübadelesidir. Nüfus mübadelesi Birleşmiş Milletler esaslarına dayalı olarak ülkeler arasında antlaşma imzalanarak karşılıklı nüfus değişiminin yapılmasıdır. 30 Ocak 1923’te Türkiye-Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi sonucu karşılıklı olarak nüfus değişimi yapılmıştır. Protokolde İstanbul’da oturan Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler kapsam dışı bırakılmıştır. Mübadelelerde göç etmek isteğe bağlı değildir. Bu durum ailelerin işlerini, mülklerini ve yaşadıkları çevreyi zorunlu olarak bırakmasını gerektirmiştir. Mübadele ile ülkemize gelen vatandaşlara devlet tarafından belirlenmiş alanlarda araziler tahsis edilmiş ve bazı kolaylıklar sağlanmıştır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: