Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi

Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi

Maddeyi oluşturan tanecikler birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti sayesinde bir arada bulunurlar. Bu çekim kuvvetinin değerine göre madde doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunur.Molekülü oluşturan tanecikler arası çekim kuvveti çok güçlü iken moleküller arası çekim kuvveti daha zayıftır. Katı bir maddenin sıvı hale geçmesi erime, sıvı bir maddenin gaz hale geçmesi buharlaşma, katı halden doğrudan gaz hale geçmesi ise süblimleşme olarak nitelendirilir. Erime, buharlaşma ve süblimleşme olayları sırasında tanecikler arası bağların kopması söz konusu olduğu için dışarıdan ısı alınır. Gazların sıvı hale geçmesi yoğuşma, sıvı halden katı hale geçmesi donma, gaz halden doğrudan katı hale geçmesi kırağılaşma olarak nitelendirilir. Yoğuşma, donma ve kırağılaşma olayları sırasında bağ oluşumu söz konusu olduğu için ısı açığa çıkar.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi

Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi

Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi