Ekonomik Faaliyetlerin Sosyokültürel Etkileri

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyokültürel Etkileri

Yeryüzünde coğrafi özelliklerin farklılık göstermesi, ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Ekonomik faaliyetlerin türü de insanların yaşam tarzı ve kültürleri üzerinde belirleyici olmuştur. İnsanlığın ilk yıllarından günümüze kadar insanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için farklı ekonomik etkinliklerde bulunmuştur. Bu etkinlikler dönemlere göre farklılık göstermiştir. İnsanoğlu başlangıçta avcılık ve toplayıcılıkla geçinirken zamanla tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm gibi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaya başlamıştır. Bu değişimler insanların yaşam tarzı ve kültürlerini de etkilemiştir. Örneğin, tarımın egemen olduğu dönemlerde kalabalık nüfuslu aileler yaygınken insanlar arasındaki ilişkilerde buna göre şekilleniyordu. Sanayi devrimi sonrasında makine kullanımının ön plana çıkması ve şehir kültürünün oluşması kalabalık aile yapısını yavaş yavaş değiştirmiş, şehir yaşantısında ailelerdeki birey sayısı azalmıştır. Şehirlerde yaşamaya başlayan insanların yaşam tarzları ve kültürleri de değişmeye başlamıştır. Farklı ekonomik faaliyetlerin yapıldığı bölge ve şehirlerde yaşayan insanların yaşam tarzları, kültürleri, birbirleriyle olan ilişkileri ve olaylara bakış açıları birbirinden farklıdır. Sanayi devriminden önce küçük bir yerleşim yeri olan bir kasaba, daha sonra sanayinin gelişmesine bağlı olarak büyük bir şehir haline gelebilmektedir. Bu duruma en güzel örneklerden biri sanayi devriminin doğduğu Avrupa kıtasındaki Ruhr Sanayi Bölgesi’dir. Ruhr sanayi bölgesi, Avrupa’da Sanayi Devriminin bütün aşamalarıyla yaşandığı bölgelerden biridir. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan en büyük sanayi bölgesidir. Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund bu bölgenin belli başlı kentleridir. Ruhr Bölgesi’nin gelir kaynağı yakın bir zamana kadar büyük ölçüde kömür ve çelik üretiminden sağlanıyordu. Bu günse bu bölge Almanya'nın bilişim teknolojisi, lojistik, alanında alternatif enerji merkezidir. Ruhr ve Saar havzalarındaki kömür yatakları Almanya sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bölgedeki sanayi faaliyetlerinin temelini oluşturan kömür madeninin çıkarımı 13. yüzyıla dayanmakla birlikte, tarımla uğraşan çiftçilerin ek gelir elde etmek amacıyla gelişi güzel yöntemlerle ve yılın belirli mevsimlerinde çıkardıkları kömür üretimi verimsiz ve azdı. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte kömürün demir çelik üretiminde kullanılmaya başlanması bölgedeki kömür üretimini önemli ölçüde arttırmıştır. Bölgenin özellikle kuzeyindeki kömür havzaları başta olmak üzere birçok yerinde kömür ocakları ve 1849 yılından itibaren de maden kömürü kullanan yüksek fırınlar açılmıştır. Bu durum, sanayi ile birlikte madencilik sektörünün de gelişmesini sağlamıştır. Ruhr bölgesi, zaman içerisinde sürekli bir gelişim ve değişim göstermiştir. Tarım faaliyetlerinin önemli olduğu bu bölge kömürün sanayide kullanılmaya başlanmasıyla maden çıkarım bölgesine dönüşmüştür. Bölgede maden kömürü üretimi ve demir çelik sanayisinin gelişmeye başlamasıyla nüfus artışında ve dağılışında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Ruhr bölgesi, Almanya’nın nüfus bakımından en kalabalık yerlerinden biridir. Bölgede iş olanaklarında görülen bu artış zamanla yoğun göç alımına sebebiyet vermiştir. Böylece bölgede bulunan Düsseldorf, Essen ve Dortmund gibi şehirler, çevrelerindeki köy ve çiftlikleri içlerine alarak Almanya’nın en büyük sanayi şehirleri durumuna gelmişlerdir. Ruhr bölgesinde nüfus ve yerleşmede görülen değişimler şehirlerin görünümünü de etkilemiştir. Bölge bir dönem fabrika bacaları, vinç kuleleri ve yüksek fırınları ile dikkati çekerken son yıllarda köklü bir değişim geçirmiştir. Çevreye duyarlı sanayi teknolojileri sayesinde Avrupa çevre teknolojilerinin merkezi haline gelmiştir. Son on yılda maden ocaklarının büyük bir kısmı kapatılmış ve ağır sanayinin önemli bir bölümü Doğu Avrupa’ya kaydırılmıştır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: