Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi

Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi

Rasyonel sayılarla bölme işlemi yapılırken, birinci sayı aynı kalırken ikinci sayı ters çevrilir. Paylar kendi aralarında çarpılıp paya, paydalar kendi aralarında çarpılıp paydaya yazılır. 0 sayısının bir rasyonel sayıya bölümü 0’dır. Bir rasyonel sayının 0’a bölümü ise tanımsızdır. 1 sayısının bir rasyonel sayıya bölümü o sayının çarpma işlemine göre tersidir. Bir rasyonel sayının 1’e bölümü ise o rasyonel sayının kendisidir. -1 sayısının bir rasyonel sayıya bölümü o rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersinin ters işaretlisidir. Bir rasyonel sayının -1’e bölümü ise o rasyonel sayının ters işaretlisidir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi

Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi

Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi