Su Kaynakları - Göller

Su Kaynakları - Göller

Su Kaynakları - Göller:Göllerin tanımı yapılmış, özellikleri ve oluşumlarına göre sınıflandırılmıştır.A.Doğal göller(tektonik, karstik, buzul,volkanik ve set gölleri;volkanik set, heyelan set, alüvyal set,kıyı set, moren set),oluşumlarında birden fazla faktörün etkili olduğu göllere 'karma oluşumlu' göller adı verilir.B.Yapay göller(barajlar)
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Su Kaynakları - Göller

Su Kaynakları - Göller

Su Kaynakları - Göller konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

Su Kaynakları - Göller -WEB

Su Kaynakları - Göller -WEB

Su Kaynakları - Göller konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

İlişkili İçeriği Aç