09 03 Matematik Sayılar ve Denklem#1- Sayısal Karakterler ve Renkler

09 03 Matematik Sayılar ve Denklem#1- Sayısal Karakterler ve Renkler

SAYILAR VE CEBİR – SAYILAR VE DENKLEMLER Ders 01- Giriş Sayı Kümeleri Matematik, ilk çağlarda insanların sayma ihtiyacından doğmuştur. Avladıkları hayvanları, mağara duvarlarına ve ağaç kabuklarına çizgiler çizerek saymışlardır. Ayrıca sayıları belirtmek için çeşitli ses ve kelimeler geliştirmişlerdir. Bugün biz iki dediğimizde neyi ifade ediyorsak benzer şekilde bir ses ile sayıyı ifade etmişlerdir. Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki Sayı Türü Sayılar Doğal Sayılar N = {0, 1, 2, 3, 4, ... } Tam Sayılar Z = {..., – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, ...} Reel Sayılar R=3.14, …. Bilinen ilk sayma sistemleri Mezopotamyalılara ve Eski Mısırlılara aittir. Mezopotamyalılar MÖ. 3400 lü yıllarda 60 lık sayma sistemini kullanmışlardır. Mısırlılar ise MÖ. 3100 lü yıllarda hiyeroglif yani resim yazısını kullanmışlar, 10 luk sayma sisteminin temelini atmışlardır. Rakamları, at nalı, çengel, lotus çiçeği, işaret parmağı gibi 7 değişik nesne ile ifade etmişlerdir. Sıfırı ifade eden bir şekil bulamamışlardır. Kodlama ile Sayma Sistemi Sayma Sitemi Makine Sistemi Sayılar 2 bin 0,1 8 oct 0,1,2,3,4,5,6,7 10 dec-int 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 16 hex 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F Bilgisayar ise ikili (Binary) sayı sistemi kullanılır ve ikinin katları ile işlem yapar.. Kodlamada Kullanım Kodlama ile sayı sistemlerini karşılaştırma: Kod: print ("Onluk \t İkilik \t Onaltılık") for i in range (256) : print(i ,bin(i)[2:], hex(i)[2:]) HTML, Beyaz renk kodlarının gösterimi Renk Onlu Sistem İkili Sistem On altılı Sistem Beyaz 255 11111111 FF White Rgb(255,255,255) - #FFFFFF veya #FFF Html renk kodu çevirici: Web Adresi: https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp Harflerin ASCII tablosu: Bilgi: Bilgisayarda her harfin bir kodu vardır. Bu kod tablosuna ASCII tablosu denir. Bilgisayarda veriler Byte olarak saklanır. 1 Byte = 8 Bittir. 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 1 1 1 1 1 1 1 1 Örnek: KARAKTER ASCII KODU MAKİNE KODU(8 Bit) A 65 0 1 0 0 0 0 0 1 27 26 25 24 23 22 21 20
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: