Çıkarım -1 Karşı olum karesi-1

Çıkarım -1 Karşı olum karesi-1

KARŞI OLUM ÇIKARIMLARI: Karşı olum karesine dayanır. Basit önermeler arasında gerçekleşir. Tümel olumlu, Tümel olumuz, Tikel Olumlu ve Tikel Olumsuz arasında gerçekleşir. Tümel ve tikel olma nicelik ile ilgili iken; olumlu ve olumsuzluk nitelik ile ilgilidir. Karşıtlık( alt ve üst karşıtlık), Altıklık ve çelişiklik olmak üzere 3 tür karşı olum ilişkisi vardır.
qr
İNDİR:
KANALI: Mantık
PAYLAŞ: