Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi: İnsan,,eşya ve bilginin bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım denir.Türkiye'de ulaşımı etkileyen faktörler şunlardır:1.Doğal faktörler (coğrafi konum,yeryüzü şekilleri,iklim) 2.Beşeri ve ekonomik faktörler (insan, sermaye, teknoloji, tarım, sanayi, turizm vb.) Ulaşım sistemleri;kara yolu,deniz yolu,demir yolu,hava yolu ve boru hatları.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi -WEB

Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi -WEB

Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

İlişkili İçeriği Aç