GSL ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO 11, 1.ÜNİTE, 1.2. Vibrato Tekniği

GSL ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO 11, 1.ÜNİTE, 1.2. Vibrato Tekniği

1.2. Vibrato Tekniği Çello çalarken müzikal ifadelerin doğru bir biçimde yansıtılabilmesi için entonasyon (temiz ses), artikülasyon (parmakların doğru zamanda kullanımı), nüans (gürlük) ve tempo gibi ögelerin yanı sıra müzikal yorum ve süsleme unsurlarını da kullanmak gerekir. Vibrato, bir müzikal yorum ve süsleme unsuru olarak kullanılan, önemli bir tekniktir. Vibrato yapmak; etüt ve eserlerde nüansı, legatoyu veya vurgulanmak istenen müzikal ifadeyi güçlendirebilmek bakımından önemlidir. Bilgi Notu: Vibrato, İtalyancada titreşim veya titreştirmek anlamında kullanılmaktadır. Vibratonun kol, bilek ve parmak vibratosu olmak üzere üç türü vardır. Çalınan etüt ve eserlerde, ilgili nota uzunluğuna göre bu türlerden uygun olanı kullanılır. Vibrato, parmak veya parmaklar basarken ön kolun aşağı-yukarı doğru salınımıyla yapılır. Bu esnada, sol el parmaklarının rahat olması sağlanır ve bu rahatlık, ön kol kullanılarak elde edilir. Sol bilekte bükülme olmamalı, başparmak ve ilgili parmak veya parmaklar sertleşmemelidir. Boş telde ise bir ince teldeki oktav sesinde herhangi bir parmakla vibrato yapılarak boş telin titreşmesi sağlanmalıdır.
qr
İNDİR:
KANALI: Müzik
PAYLAŞ:

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.