084_ELEKTRIK_AKIMI_OHM

084_ELEKTRIK_AKIMI_OHM

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. a. Öğrenicilerin elektroliz kabını kullanarak elektrik yükünün hareketi üzerindenelektrik akımı kavramını açıklamaları için ortam hazırlanır. b. Öğrencilerin katılar, sıvılar ve gazlar için elektrik akımını tartışmaları sağlanır. c. Öğrencilerin deneyler yaparak bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz etmeleri sağlanır. 10.2.3.1. Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: